De kunst van het onderhoud

30/05/2018

Gezocht: ervaren maintenance engineer met kennis van SAP Plant Maintenance voor het opstellen van preventieve onderhoudsprogramma’s en implementeren van masterdata.

DSM Specialty Compounds vond deze witte raaf bij MIDES.

Specialist in kunststoffen
DSM Specialty Compounds produceert wereldwijd hoogtechnologische kunststoffen. “Hier in Genk werken we niet alleen voor moederbedrijf DSM Engineerings Plastics DEP. Ook externe klanten doen een beroep op onze compoundering-expertise en infrastructuur van 12 ‘state of the art’compounderingslijnen”, zegt hoofd improve maintenance Yves Van Reempst. Een Ready To Operate team (RTO) moet ervoor zorgen dat al die lijnen en de nieuwe installaties bij de overdracht van Engineering naar Operations in orde zijn met de geldende veiligheids-, gezondheids- en milieuregels en zijn ingericht volgens de DSM Manufex werkprocessen. En daar helpt MIDES een handje.

 

Engineer met neus voor data
MIDES engineer René Dirckx ondersteunt het RTO-team bij het opstellen van de preventieve onderhoudsplannen, de selectie en bestelling van kritische wisselstukken en het archiveren van de technische documentatie. “Ik categoriseer nieuwe installaties via een interne criticality-matrix op vlak van hun veiligheids-, kwaliteits- en productiegegevens. Aan de hand van het bekomen risicogetal en de faalmechanismen van het apparaat wordt er dan een preventief onderhoudsplan opgesteld en geïmplementeerd in het Computerized Maintenance Management Systeem”, zegt René. DSM gebruikt hiervoor al sinds 1996 SAP Plant Maintenance. “Van elke functielocatie in de plant worden de masterdata in een Plant Breakdown structuur opgeslagen”, zegt Yves Van Reempst. “Het is een machinebeheersysteem voor alle apparaten die dienen opgevolgd te worden in het onderhoudsproces. Elk apparaat wordt gelinkt aan zijn manual, een lijst met wisselstukken (BOM), de onderhoudsplannen, de beveiligingen enzovoort. Zo hebben de operatoren en techniekers op de vloer altijd toegang tot de juiste technische documentatie.

 Deze informatie wordt in een digitale database opgeslagen en gekoppeld met SAP PM. Het is de hoeksteen van ons onderhoudssysteem en kan op elk moment geraadpleegd worden, ook bij kwaliteitscontroles of ISO-audits.”

Uitgebreide opdracht
De taak van René gaat echter veel verder. “Ik help ook de locale Safety Instrumented Systems (SIS) expert bij het in kaart brengen van de machinebeveiligingen op de site in Genk. We catalogiseren die aan de hand van risico-inventarisaties en -analyses (RIE) in risk levels. De masterdata van deze beveiligingen voeren we eveneens in SAP PM in. Zo kunnen operatoren/technici bij een eventueel defect of veiligheidsprobleem meteen opzoeken wie de bevoegdheid heeft voor een bepaalde machine, welke beveiligingen erop voorzien zijn volgens de Europese wetgeving (CE) en welke acties er moeten ondernomen worden bij evt. overbruggingen. Ten slotte werk ik op basis van nieuwe technieken, tools en ervaring mee aan het optimaliseren van de installaties om zo het onderhoud, de werking en de betrouwbaarheid nog te helpen verhogen.”

MIDES heeft witte raaf
Een engineer vinden die vertrouwd was met de technische aspecten die zich afspelen op de vloer én affi niteit heeft met dataverwerking was niet eenvoudig. Yves Van Reempst: “Via netwerking zijn we in 2015 een eerste keer in contact gekomen met MIDES voor een gelijkaardig onderhoudsproject. Eind 2016 hadden we opnieuw een soortgelijk profi el nodig voor een vervolgproject. Dat was moeilijk te
vinden. In januari kon MIDES ons gelukkig René aanbieden, die volledig past in deze rol: een mechanical engineer met ervaring in SAP Plant Maintenance en voeling met datamanagement. De samenwerking loopt nu al enkele maanden en zeker tot eind 2017. René is helemaal geïntegreerd in het team en draagt zijn steentje bij in het welslagen van onze opdracht. Hij verstaat, net als wij, perfect de kunst van het onderhoud!”

De juiste ingenieur voor uw project?

Bij Engi Talents vindt u de ingenieur die perfect past bij uw opdracht én uw bedrijf. Bent u op zoek naar de perfecte match? 

Laat het ons weten